กิจกรรมของเรา
Activity

กิจกรรมเชิงอนุรักษ์

ปลูกป่าชายเลน

ปลูกป่าชายเลน

ให้อาหารลิง

ให้อาหารลิง

ถีบกระดานเลน

ถีบกระดานเลน

เก็บหอยแครง

เก็บหอยแครง-หอยตลับ

ชมฟาร์มหอยนางรม

ชมฟาร์มหอยนางรม

สกี

สกี

ป้องเคย กล่ำปลาดุก

การป้องเคย การกล่ำปลาดุก

พายเรือคายัค

พายเรือคายัค

เจ็ทสกีลากโดนัท

เจ็ทสกีลากโดนัท

กิจกรรม Adventure

กระโดดหอ

กระโดดหอ

วิ่งทุ่นโฟม

วิ่งทุ่นโฟม

ไต่สะพายเชือก

ไต่สะพานเชือก

สไลด์เดอร์

สไลด์เดอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม