แพ็คเกจของเรา
Package


 แพ็คเกจ

แพ็คเกจ 1

กินอิ่ม นอนอุ่น และช่วยโลก
ภายใน 2 วัน 1 คืน

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน ราคาท่านละ 1,500 บาท
- ที่พัก มีขนาดตั้งแต่ 2 ท่าน - 24 ท่าน
- กิจกรรมแอดเวนเจอร์ (กระโดดหอ , วิ่งทุ่นโฟม , พายเรือคายัค , ไต่สะพานเชือก , สไลเดอร์)
- กิจกรรมเชิงอนุรักษ์
น่าท่านปลูกป่าชายเลน (พร้อมต้นกล้าคนละ 2 ต้น ) พาไปดูลิงแสม
ชมป่าชายเลนในพื้นที่ต่าบลคลองโคน (ป่าที่สมเด็จพระเทพฯทรงเสด็จปลูก)
ชมอาชีพประมงชายฝั่ง เช่น การป้องเคย การกล่่าปลาดุก (ตามสภาพแวดล้อมแต่ละวัน)
ลงเก็บหอยแครง ถีบกระดานเลน วิ่งเรือบนเลน เล่นน้่าทะเล ฟาร์มหอยแมลงภู่ ฟาร์มหอยแครง


- อาหาร 3 มื้อ
อาหารกลางวัน อาหารทะเล 6 อย่าง และผลไม้ 1 รวมเป็น 7 อย่าง ที่กระเตง (นั่งเซตละ 8 ท่าน)
อาหารเย็น อาหารทะเล 6 อย่าง และผลไม้ 1 รวมเป็น 7 อย่าง ที่รีสอร์ท (นั่งเซตละ 8 ท่าน)
อาหารเช้า ข้าวต้มทะเล + ข้าวผัด กาแฟ โอวัลติน ขนม (แบบบุฟเฟต์)

ดาวน์โหลดใบเสนอราคา / แผนที่ / และแผนผังรีสอร์ท
Package Download
รายละเอียด แผนที่แผนผัง

 แพ็คเกจ 2

ทำความดีแบบสนุกสุดมันส์
ภายในวันเดียว

แพ็คเกจวันเดียวกลับ ราคาท่านละ 700 บาท
- กิจกรรมแอดเวนเจอร์ (กระโดดหอ , วิ่งทุ่นโฟม , พายเรือคายัค , ไต่สะพานเชือก , สไลเดอร์)
- กิจกรรมเชิงอนุรักษ์
น่าท่านปลูกป่าชายเลน (พร้อมต้นกล้าคนละ 2 ต้น ) พาไปดูลิงแสม
ชมป่าชายเลนในพื้นที่ต่าบลคลองโคน (ป่าที่สมเด็จพระเทพฯทรงเสด็จปลูก)
ชมอาชีพประมงชายฝั่ง เช่น การป้องเคย การกล่่าปลาดุก (ตามสภาพแวดล้อมแต่ละวัน)
ลงเก็บหอยแครง ถีบกระดานเลน วิ่งเรือบนเลน เล่นน้่าทะเล ฟาร์มหอยแมลงภู่ ฟาร์มหอยแครง


- อาหารกลางวันที่กระเตง 1 มื้อ
อาหารกลางวัน อาหารทะเล 6 อย่าง และผลไม้ 1 รวมเป็น 7 อย่าง ที่กระเตง (นั่งเซตละ 8 ท่าน)

ดาวน์โหลดใบเสนอราคา / แผนที่ / และแผนผังรีสอร์ท
Package Download
PDF Download แผนที่แผนผัง

 แพ็คเกจ 3

ประชุมสัมนา + ที่พัก + อาหาร
2 วัน 1 คืน

แพ็คเกจประชุมสัมมนา 2 วัน 1 คืน ราคาท่านละ 1,500 บาท * 30 ท่านขึ้นไป
- ที่พัก มีขนาดตั้งแต่ 2 ท่าน - 24 ท่าน
- ห้องประชุมสัมมนาพร้อมอุปกรณ์
- ป้าย backdrop
- Coffee Break 3 มื้อ (กาแฟ, ไมโล, ชา, ขนม, น้ำดื่ม)

- อาหาร 4 มื้อ
อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารทะเล 6 อย่าง และผลไม้ 1 รวมเป็น 7 อย่าง ที่รีสอร์ท (นั่งเซตละ 8 ท่าน)
อาหารเย็น 1 มื้อ อาหารทะเล 6 อย่าง และผลไม้ 1 รวมเป็น 7 อย่าง ที่รีสอร์ท (นั่งเซตละ 8 ท่าน)
อาหารเช้า 1 มื้อ ข้าวต้มทะเล + ข้าวผัด กาแฟ โอวัลติน ขนม (แบบบุฟเฟต์)

ดาวน์โหลดใบเสนอราคา / แผนที่ / และแผนผังรีสอร์ท
Package Download
PDF Download แผนที่แผนผังStreetart 1 Streetart 2 Streetart 3 Streetart 4 Streetart 5

รายการเพิ่มเติม

ไม่รวมในแพ็คเกจ 1,500 บาท

1. นั่งเรือชมหิ่งห้อยพร้อมชมวิธีการ ทำน้ำตาลมะพร้าวราคาท่านละ 100 บาท
2. ล่องเรือเที่ยวอัมพวาพร้อมชมหิ่งห้อย
ราคาท่านละ 250 บาท *เฉพาะ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
3. ล่องเรือไหว้พระพร้อมชมหิ่งห้อย
ราคาท่านละ 250 บาท
4. ชุดอุปกรณ์ปิ้งย่าง
ราคา 1,500 บาท (ไม่รวมของสด)

5. คาราโอเกะ 18.00 – 22.00 น.
ราคาเหมา 3,000 บาท
6. คาราโอเกะในห้องจัดเลี้ยง 18.00 – 22.00 น. ราคาเหมา 5,000 บาท ห้องแอร์
7. ซอฟดริ้ง (Soft Drink)
18.00 – 22.00 น. ราคาท่านละ 50 บาท
8. อาหารว่าง (coffee brake) มื้อละ 50 บาท/ท่าน